Medlemskontigent 2023.

Vi skal gå inn på et nytt system for medlemskontingent og medlemsliste. Dette systemet er koplet opp i mot Vipps, og kontingent vil fra 2024 komme som faktura i Vipps. Det er dessverre ikke mulig å få det nye systemet opp før sesongen 2023 starter slik at det i år vil bli en mellomløsning. Medlemskontingent kan som før innbetales på konto 1594 48 40440. Det er mulig å Vippse til Medlemskontingent Gjøvik Fiskerforening nr 802526. Merk at dette ikke er samme Vippsnummer som normalt benyttes i Gjøvik Fiskerforening.

For de som ønsker papirfaktura sendes det selvfølgelig ut til de som etterspør. Det kan gjøres til Kim Vegard på tlf 99554535. Terminliste ligger på https://gjovikfiskerforening.com/

Det er ingen endring i verken kontingent eller båtplasser for 2023.

Medlemskap senior: 400

Medlemskap familie: 500

Båtplass Sandvika: 600

Betalingsfrist er som tidligere 1.5.

Ved spørsmål er det bare å kontakte Kim Vegard