Hyteeutleie Sterud.

FORDELINGSREGELVERK SOMMERLEIE STERUD

For å få en så rettferdig fordeling som mulig av ukene som medlemmer kan leie på Sterud, har styret valgt og gjøre noen endringer og presiseringer. Fra og med 2022 vil fordelingen skje på følgende måte.
Hvert medlem kan søke om å leie en uke, søndag kl 1200 – søndag kl 1200, for kr 1500 fra og med uke 26 til og med uke 34. Det kan sendes ønske om et førstevalg og et andrevalg innen dato vårdugnaden på Sterud er satt. Fordeling av uker vil foregå på Sterud mellom de som har møtt opp på dugnad. Hvis det er flere søkere på samme uke vil de som ikke leide foregående år ha fortrinnsrett overfor de som leide foregående år. Hvis kriteriene er like vil det avgjøres ved loddtrekning.

Styret i Gjøvik Fiskerforening