Høstkonkurranse.

Tidspunkt: Start lørdag 7/10 kl 15.00 til søndag kl 21.00.

Gjøvik Fiskerforenings høstkonkurranse.
Påmelding: Gjøvik og Sandvika. Innveiing: Gjøvik og Sandvika.
Påmelding fra kl 14.00 lørdag. Ved påmelding på vipps bruk
vipps nr 513675, merk betalingen med “høstkonkurranse”. MERK:Bekreftelse på betalt startkontigent og navn sendes på sms til nr 41609409 (Jonas Jacobsen) FØR kl 15.00 lørdag.
Innveiing før kl 21.00 søndag.
Minstemål under konkurransen er 53cm.
Deltageravgift senior 200, junior gratis. Alle som deltar i juniorklassen vil få en startpremie.
Info om c&r delen av konkurransen vil bli gitt på startsted.