Gullkjeksen 2019

Den gjeve Gullkjeksen i Gjøvik Fiskerforening blir delt ut til den/de som til sammen har størst samlet fangst på vår og høstkonkurransen.
I år gikk Gullkjeksen til Team Pettersen som består av far og sønn Svein og Christian. Gratulerer!