Graving i Sandvika.

Graving vil foregå mellom hyttene i Sandvika.
De som har båtplass i det aktuelle området det skal graves i er varslet.

Varsling for anleggsarbeider
Område
Dalsjordet Nord
Årsak:
Legge ny vannledning og spillvannsledning for Gjøvik kommune.

Periode
Planlagt periode gravearbeidene vil foregå er satt fra 23.03-2020 til 09.04.2020, avvik kan forekomme.
Arbeidstid:
Arbeidstiden vil være fra 07.00 til 19.00, Mandag til Torsdag.
I perioder kan det bli noe lengre
Anleggstrafikk:
Minimalt,graving blir utført med gravelekter fra sjøsiden
Lagring av sjøledning:
Ikke planlagt
Siltgardin:
Det vil bli lagt ut siltgardin i området rundt planlagt trase