Årsmøte.

Velkommen til årsmøte i Gjøvik Fiskerforening.

Onsdag 15.sept Sandvika kl 18:30

Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 personer til å underskrive protokoll
  2. Valg av møteleder
  3. Styrets og komiteenes beretninger
  4. Regnskap
  5. Evt. Innkomne forslag
  6. Utdeling av diplomer og pokaler
  7. Valg

Gjøvik 26.08.2021

Styret