Årsmøte.

Velkommen til årsmøte i Gjøvik Fiskerforening.

Onsdag 13.mars 2024 kl 18:30

Sted :  Sandvika

Forslag som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøte.

Disse sendes til gjovikfiskerforening@gmail.com

Agenda

1.Godkjenning av innkalling og valg av 2 personer til å underskrive protokoll.

2. Valg av møteleder

3. Styrets og komiteenes beretninger

4. Regnskap

5. Evt innkomne forslag

6. Utdeling av diplomer og pokaler

7. Valg

Gjøvik  08.02.2024

Styret