Årsmøte.

Velkommen til årsmøte i Gjøvik Fiskerforening.

Fredag 25. mars kl 18:30.

Sted: Hovdetun vandrehjem, Gjøvik.

Forslag som ønskes behandlet skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøte.

Forslag sendes til gjovikfiskerforening@gmail.com.

Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 personer til å underskrive protokoll
  2. Valg av møteleder
  3. Styrets og komiteenes beretninger
  4. Regnskap
  5. Evt. Innkomne forslag
  6. Utdeling av diplomer og pokaler
  7. Valg

Gjøvik 18.02.2022

Styret.