Resultat vårdreggen.

Resultat vårdreggen Gjøvik Fiskerforening.Antall deltagere 66.Gjøvik Fiskerforening Gratulerer Atle Knapp som suveren vinner av vårdreggen 2021.Resultatliste:

1. Atle Knapp 22840g.

2.Torbjørn Sørum 8400g.

3.Trond Bjørnstad 7519g.

4.Team Matti og Eivind 5465g

.5.Thomas Ødegård 5206g

.6.Tore Engebretsen 5168g

.7.Daniel Kristiansen 5080g

.8.Sven Crocket 4800g

.9.Einar Finnstuen 4722g.

10.Mats Søreng 4703g.

11.Robert Larsen 4650g.

12.Svein Engebretsen 4080g

13.Kim Andre Bjerkeseth 4070g.

14.Espen Jakobsen 3900g.

15.Rune Uhlen 3850g.

16.Jon Ingar Pettersen 3160g.

17.Team Løvaas 2582g.

18.Kim Vegard Sunde 2344g.

19.Atle Børke 1912g.

20.Kolbjørn Asphaug 1830g.

21.Kristian Viberg 1813g.

22.Harald Olsen 1700g.

23.Gunnar Lykkeslett 1660g.

24.Jo Torneby 1640g.

25.Magne Erik Olsen 1537g.

26.Bjørn Granum 1360g.

Vårkonkurranse.

Gjøvik Fiskerforening inviterer til vårdreggen 29-30mai.
Fisketid fra lørdag 22.00 til søndag 05.00.
Påmelding fra kl 21.00 lørdag på følgende steder: Sandvika,Sterud,Rambekk og Gjøvik båthavn.
Innveiing skjer på alle startstedene.
Reglement: 4 sluker per båt, minnstemål 53cm målt fra snutespiss til midt på sporen.
Det vil også i år være mulig å delta i konkurransen med fang og slipp.
DET SKAL TAS TO BILDER AV FISKEN MED DELTAKERBRIKKE PÅ MÅLEBRETTET
DET ENE SKAL VÆRE AV HELE FISKEN, DET ANDRE AV HALEN.
FISKEN MÅLES FRA SNUTESPISS TIL HALENS GAFFEL.
FISKENS VEKT BESTEMMES AV GJENNOMSNITTLIG K-FAKTOR PÅ INNVEIDE FISKER I KONKURRANSEN.
BILDENE SKAL SENDES BÅDE TIL
JONAS JAKOBSEN 41 60 94 09 OG
PER STEINAR NILSEN 48 06 06 12
Bilde av fisk må være sendt og mottat senest kl 04.45 for å være tellende i konkurransen.
Det vil bli delt ut ett eget info skriv om dette ved påmelding.
Påmeldingsavgift: Senior 200, junior gratis.
Oppfordrer alle om å benytte vipps som betaling for påmelding ved oppmøte på startsted.
Ved bruk av vipps så merkes betalingen med navn og påmelding vårdreggen. Vipps nr 513675 Gjøvik Fiskerforening.
Pemier til juniorer, størst fisk og størst samlet fangst.Vi oppfordrer alle til å holde avstand både ved påmelding og innveiing, og att det ikke oppholder seg flere enn nødvendig rundt vekta ved innveiinga.
Ta kontakt med arrangement ansvarlig Stig hvis dere lure på noe, tlf 90038470.