Vårdreggen.

Gjøvik Fiskerforening inviterer til vårdreggen 6-7 juni.
Fisketid fra lørdag 22.00 til søndag 05.00.
Påmelding fra kl 21.00 fredag på følgende steder: Sandvika,Sterud,Rambekk og Gjøvik båthavn.
Innveiing skjer på alle startstedene.
Reglement: 4 sluker per båt, minnstemål 53cm målt fra snutespiss til midt på sporen.
Det vil også i år være mulig å delta i konkurransen med fang og slipp. Det vil bli delt ut ett eget info skriv om dette ved påmelding.
Påmeldingsavgift: Senior 200, junior gratis.
Oppfordrer alle om å benytte vipps som betaling for påmelding.
Ved bruk av vipps så merkes betalingen med navn og påmelding vårdreggen.
Pemier til juniorer, størst fisk og størst samlet fangst.
Premieutdeling tas ved en senere anledning gunnet smittesituasjonen vi er i.
Vi oppfordrer alle til å holde avstand både ved påmelding og innveiing, og att det ikke oppholder seg flere enn nødvendig rundt vekta ved innveiinga.
Ta kontakt med arrangement ansvarlig Stig hvis dere lure på noe, tlf 90038470.