Ny fremdriftsplan graving.

Gravearbeidet som skulle ha begynt i Sandvika har blitt forsinket.
Ny fremdriftsplan foreligger, og i helgen 25-26 april vil det bli åpnet så folk kommer til og får satt ut sine båter.

Her er ny fremdriftsplan.

15-04 / 16-04 Oppstart med landgraving Dalsjordet Nord
17-04 Graveflåte forlater Redalen og beveger seg til Dalsjordet Nord
20-04 Oppstart med graving av sjøgrøfter Dalsjordet Nord
22-04 / 23-04 Senking rør Dalsjordet Nord
23-04 / 24-04 Igjenfylling grøfter

Etter avtale med Fiskeforening skal ØPD være mest behjelpelig med flytting av anleggsmaskiner og åpning av siltgardin.
Fiskeforening ser internt på behovet og kommer med et forslag om nødvendig.
I helg 25/26 – 04 fjerner / åpner ØPD siltgardin delvis for å gi tilgang for båter.