Resultater fra vårkonkurransen 2018

Resultater fra Gjøvik Fiskerforening sin vårkonkurranse:
1. Jan Wiggo Pettersen 7000g
2. Per Steinar Nilsen 6940g
3. Mads Søreng 6940g
4.Geir Gunderstuen 6020g
5. Tore Engebretsen 5860g
6. Lars Thomas Pettersen 4780g
7. Stein Torneby 3780g
8. Terje Haugom 3720g
9. Svein Engebretsen 3540g
10. Knut Kristoffersen 3000g
11. Bengt Østlien 2160g
12. Team Goldfish 2020g
13.Stein Bergli 1940g
14. Jonas Jacobsen 1740g
Størst gjedde ble tatt av Kristian Viberg 4850g.